آدرس خرید حضوری: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان جامی، تقاطع شیخ هادی، پلاک 124